Wykonawca prac remontowych lokalu mieszkalnego na potrzeby realizacji Projektu Najpierw Mieszkanie

Ważne do: 2021-05-05
Dodano: 2021-04-21

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego o pow. 21,1 m2 znajdującego się w Warszawie, przy ul. Radomskiej 6/6, drugie piętro, budynek z windą, na potrzeby realizacji Projektu Najpierw Mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania chronicznej bezdomności. Lokal składa się z 3 pomieszczeń: pokoju z aneksem, łazienki i holu. W ramach zamówienia planuje się przeprowadzić roboty budowlane (prace remontowe) w mieszkaniu polegające m.in. na: wyburzeniu ścian, malowaniu, położeniu gresu, renowacji podłóg we wszystkich pomieszczeniach, remoncie łazienki, usunięciu instalacji gazowej, pracach hydraulicznych, wymianie grzejników, wykonaniu otworów drzwiowych i osadzeniu drzwi.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44202

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/i Agnieszka Siekiera, tel. 507 122 431, adres e-mail: asiekiera(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 5 maja 2021

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
  3. Inne dokumenty