Wynik postępowania nr 10/BZP/DWES/FFW/2022 

Ważne do: 2022-06-30
Dodano: 2022-06-11

Fundacja Fundusz Współpracy informuje, że w postępowaniu nr  10/BZP/DWES/FFW/2022  na świadczenie usługi pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,wybrano oferty pana Wojciecha Połapa i pana Waldemara Żbika.