Wynik rozeznania rynku - subregion ciechanowski

Ważne do: 2022-04-30
Dodano: 2022-04-13

5 kwietnia 2022 na stronie internetowej FFW zostało opublikowane ogłoszenie w ramach rozeznania rynku - Zaproszenie do składania ofert dot. produkcji filmów promocyjnych w subregionie ciechanowskim.

Do 10 kwietnia 2022 na adres mowes@mowes.pl wpłynęło 8 ofert. 11.04.22 wpłynęła 1 oferta. 

Wybrana została oferta złożona przez firmę White Studio. Wykonawca zaproponował ofertę konkurencyjną cenowo oraz ma doświadczenie w pracy z Organizacjami Pozarządowymi.