Wyniki postępowania ofertowego 7/DW-OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-29
Dodano: 2017-09-07

Wyniki postępowania ofertowego 7/DW-OWES/FFW/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer nr 7/DW-OWES/FFW/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku na usługę ekspercką/doradczą w ramach Rad Programowych dla spotkań sieciujących branżowych/tematycznych, które organizowane będą dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wybrane zostały następujące osoby:

Grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi, pracownicy monitorujący pes i ps, konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych – Waldemar Żbik, Jarosław Kuba

Grupa branżowa: kadra kierownicza OWES – Anna Mikołajczyk,

Grupa branżowa: animatorzy, pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich – Jarosław Kuba

Grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych:  doradcy kluczowi  – Maria Brzeziak