Wyniki postępowania ofertowego 9/DW-OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-10-31
Dodano: 2017-10-09

Szanowni Państwo,

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer nr 9/DW-OWES/FFW/2017 z dnia 29 września 2017 roku na usługę ekspercką/doradczą podczas branżowych spotkań sieciujących dla kadry kierowniczej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez Pana Krzysztofa Margola.