Wyniki postępowania ofertowego nr 01/DIS/SiM/FFW/2019

Ważne do: 2019-02-28
Dodano: 2019-02-04

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 01/DIS/SiM/FFW/2019 dot. wyboru koordynatora IT odpowiedzialnego za nadzór nad wdrożeniem platformy internetowej „Social Innovation Skyrocket Platform” zostało rozstrzygnięte. 

Wpłynęła 1 oferta od 3HT Group Kamil Przybysz, która została złożona w terminie, spełniała warunki udziału w postępowaniu i była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta została wybrana do realizacji zamówienia.