Wyniki postępowania ofertowego Nr 01/DWES/OST/FFW/2018

Ważne do: 2018-06-16
Dodano: 2018-05-17

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer Nr 01/DWES/OST/FFW/2018 z dnia 26-04-2018 roku na:
usługi marketingowe dla uczestników Projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez firmę:

Malaja Joanna Surowiec

Po uwzględnieniu kryteriów formalnych oraz punktacji zgodnej z kryteriami oceny ofert w/w firmie powierzono wykonanie wszystkich usług za wyjątkiem usługi wykonania neonów (B7), na którą nie została w sposób prawidłowy złożona oferta przez żadną z firm.