Wyniki postępowania ofertowego nr 02/BZP/IZS/2018 na stanowisko specjalisty ds. badań i analiz

Ważne do: 2019-01-31
Dodano: 2019-01-10

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 02/BZP/IZS/2018 zostało rozstrzygnięte. 

Wpłynęła 1 oferta od pani Marty Krzyżewskiej, która została złożona w terminie, spełniała warunki udziału w postępowaniu i była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta została wybrana do realizacji zamówienia.