Wyniki postępowania ofertowego nr 03/DWES/CIE/FFW 2019

Ważne do: 2019-07-13
Dodano: 2019-06-26

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 03/DWES/CIE/FFW/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. na usługi specjalistyczne w zakresie reintegracji zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęła 1 oferta, które spełniły warunki udziału w postępowaniu i została złożone w terminie:

1. Centrum Edukacyjno-Doradcze Krystyna Osuch, Cempkowo 16 09-100 Płońsk.

Wybrano ofertę Centrum Edukacyjno-Doradcze Krystyna Osuch jako najkorzystniejszą.

Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem.