Wyniki postępowania ofertowego nr 03/DWES/CIE/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-30
Dodano: 2017-09-19

Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 03/DWES/CIE/FFW/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku na: Świadczenie specjalistycznego doradztwa finansowego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-5081/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 nie zostało rozstrzygnięte.