Wyniki postępowania ofertowego nr 04/DWES/CIE/FFW/2017

Ważne do: 2017-10-21
Dodano: 2017-10-06

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 04/DWES/CIE/FFW/2017 z dnia 21 września 2017 roku na: Świadczenie specjalistycznego doradztwa finansowego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-5081/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez NGO and Business Service Sp. z o.o.