Wyniki postępowania ofertowego Nr 10/DWES/OST/FFW/2017

Ważne do: 2018-01-31
Dodano: 2017-12-22

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer Nr 10/DWES/OST/FFW/2017 z dnia 12 października 2017 roku na:

usługi informatyczne i graficzne dla uczestników Projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez:

 

 Spółdzielnię Socjalną Complex z Pułtuska.