Wyniki postępowania ofertowego nr 10/FSC/FFW/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Ważne do: 2019-07-26
Dodano: 2019-07-13

Wyniki postępowania ofertowego nr 10/FSC/FFW/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 10/FSC/FFW/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. na usługę noclegowo-gastronomiczną podczas warsztatów szkoleniowych  w dniach 2-4 sierpnia i 23-25 sierpnia 2019 roku (okolice Babiogórskiego Parku Narodowego) zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęła 1 oferta, która spełniła warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie:

1. Zagroda pod Halą Sylwia Szabó Firganek, 34-332 Koszarawa 639.

Niniejsza oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193013