Wyniki postępowania ofertowego nr 11/FSC/FFW/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Ważne do: 2019-08-27
Dodano: 2019-08-20

Wyniki postępowania ofertowego nr 11/FSC/FFW/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 11/FSC/FFW/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. na usługę noclegowo-gastronomiczną podczas warsztatów szkoleniowych  w dniach 6-8 września i 27-29 września 2019 roku (Pogórze Kaczawskie) zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęła jedna oferta, która spełniła warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie:

Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak, Nowa Wielka Wieś 15, 59-411 Paszowice.

Niniejsza oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198505