Wyniki postępowania ofertowego nr 12/FSC/FFW/2019 z dnia 10 września 2019 r.

Ważne do: 2019-10-12
Dodano: 2019-09-25

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 12/FSC/FFW/2019 z dnia 10 września 2019 r. na kompleksową współpracę jako coach (w trakcie trwania całego projektu) przy testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających wymagane kryteria.

Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności.