Wyniki postępowania ofertowego nr 13/FSC/FFW/2019 z dnia 10 września 2019 r.

Ważne do: 2019-09-30
Dodano: 2019-09-18

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 13/FSC/FFW/2019 z dnia 10 września 2019 r. na usługę noclegowo-gastronomiczną podczas warsztatów szkoleniowych  w dniach 4-6 października i 25-27 października 2019 roku (woj. łódzkie) zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęły 3 następujące oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu i zostały złożone w terminie:

1. Jan Synowiec, 95-073 Tkaczewska Góra 4, Gospodarstwo Agroturystyczne „Synowcówka”.
2. Nastapol, 94-011 Łódź, ul. Wileńska 60, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino”,
98-100 Wiewiórczyn k/Łasku, ul. Hallera 49.
3. FHU KaJa Jacek Przybylski, ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Jan Synowiec, 95-073 Tkaczewska Góra 4, Gospodarstwo Agroturystyczne „Synowcówka” jako najkorzystniejszą.
Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności – LINK