Wyniki postępowania ofertowego nr 16/DWES/RAD/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-30
Dodano: 2017-09-19

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 16/DWES/RAD/FFW/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku na:  Świadczenie specjalistycznego doradztwa finansowego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6857/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez Pana Tomasza Nowocienia – Tomasz Nowocień Szkolenia Doradztwo i Usługi.