Wyniki postępowania ofertowego nr 1/FSC/FFW/2019

Ważne do: 2019-03-22
Dodano: 2019-02-21

Informujemy, że postępowanie ofertowe nr 1/FSC/FFW/2019 z dnia 9 lutego 2019 r. na Kompleksową współpracę (w trakcie trwania całego projektu) w opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęła 1 oferta, Pani Moniki Rościszewskiej-Woźniak, która spełniała warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie. Oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Wyniki postępowania w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165859