Wyniki postępowania ofertowego nr 2/FSC/FFW/2018 na kompleksową współpracę jako trener i coach.

Ważne do: 2019-01-31
Dodano: 2018-12-20

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 2/FSC/ FFW/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku na  kompleksową współpracę (w trakcie trwania całego projektu) jako trener i coach przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej przy realizacji projektu Projekt Forest School Center, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.