Wyniki postępowania ofertowego nr 3/DWES/RAD/FFW/2018 na doradztwo księgowo-kadrowo-podatkowe

Ważne do: 2018-09-28
Dodano: 2018-08-22

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 3/DWES/RAD/FFW/2018 – na  świadczenie specjalistycznego doradztwa  księgowo-kadrowo-podatkowego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6857/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020,  nie zostało rozstrzygnięte, z powodu braku ofert.