Wyniki postępowania ofertowego nr 3/FSC/FFW/2018

Ważne do: 2019-01-31
Dodano: 2019-01-18

Informujemy, że postępowanie ofertowe nr 3/FSC/FFW/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. na Kompleksową współpracę (w trakcie trwania całego projektu) jako trener i coach przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej zostało rozstrzygnięte.


Wpłynęła 1 oferta, Pana Macieja Baryłki, która spełniała warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie. Oferta została wybrana do realizacji zamówienia.  

Wyniki postępowania w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157945