Wyniki postępowania ofertowego nr 8/FSC/FFW/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Ważne do: 2019-06-30
Dodano: 2019-06-03

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 8/FSC/FFW/2019 z dnia 24 maja 2019 r. na usługę cateringową podczas dwóch spotkań ekspertów zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęły 2 oferty, które spełniły warunki udziału w postępowaniu i zostały złożone w terminie:
1. GTV Jarosław Przychocki,
2. Restauracja „Lanse” Iwona Michnowska Miernik.

Wybrano ofertę Restauracji „Lanse” Iwona Michnowska Miernik jako najkorzystniejszą.
Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności – link:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186852

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem.