Wyniki postępowania ofertowego numer Nr 01/CPE/FFW/2018 z dnia 30 października 2018 roku

Ważne do: 2018-12-30
Dodano: 2018-11-23

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer Nr 01/CPE/FFW/2018 z dnia 30 października 2018 na: usługę organizacji 4 spotkań dla uczestników projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w terminie wpłynęły 2 oferty: RG IDEA oraz SD Comapany.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta RG IDEA, wykracza ona jednak znacząco poza możliwości finansowe Zamawiającego, z związku z czym Zamawiający korzysta z prawa do nie dokonania wyboru, które zastrzeżono w zapytaniu ofertowym.