Wyniki postępowanie ofertowego 01/CPE/FFW/2019

Ważne do: 2019-02-16
Dodano: 2019-01-22

Informujemy iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe numer 01/CPE/FFW/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku na: 

Usługę szkoleniową z zakresu realizacji projektów międzynarodowych i innowacyjnych, w ramach projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

Wpłynęły w terminie 3 oferty:

1.    Adept Spółka Cywilna Ewa Kaszyńska i Michał Kaszyński

2.    Apus Alina Szklaruk

3.    MM Global Consulting Sp. z o.o.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Apus Alinę Szklaruk