Wyniki zapytań ofertowych w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego”

Ważne do: 2017-08-31
Dodano: 2017-08-04

W nawiązaniu do zapytań ofertowych ogłoszonych w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” informujemy o wynikach przeprowadzonego postępowania:

01/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
02/DIS/OS/FFW/2017 – przedmiotowe zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających kryteria
03/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
04/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
05/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
06/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
07/DIS/OS/FFW/2017 – do realizacji zamówienia wybrana została p. Katarzyna Sławińska
08/DIS/OS/FFW/2017 - do realizacji zamówienia wybrana została p. Ludmiła Walaszczyk
09/DIS/OS/FFW/2017 - do realizacji zamówienia wybrano EDUQUM Joanna Ksieniewicz
10/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
11/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
12/DIS/OS/FFW/2017 – w przedmiotowym zapytaniu nie zostały złożone żadne oferty
13/DIS/OS/FFW/2017 – do realizacji zamówienia wybrany został p. Tomasz Madej
14/DIS/OS/FFW/2017 – do realizacji zamówienia wybrano Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Marcin Wojtkowiak
15/DIS/OS/FFW/2017 – do realizacji zamówienia wybrana została p. Anna Kowalska