Wyniki zapytania ofertowego nr 04/DWES/RAD/FFW/2019 usługi marketingowe w subregionie radomskim

Ważne do: 2019-10-31
Dodano: 2019-10-10

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 04/DWES/RAD/FFW/2019 z dnia 20 września 2019 r. na usługi marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej w subregionie radomskim zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęły 3 następujące oferty, z których dwie spełniły wymogi formalne.

1. Add-Art Studio Joanna Smolińska, 26-600 Radom, ul. Giserka 13
2. Vis-Media s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, 87-165 Wielka Nieszawka, ul. Złota 7

Wybrano ofertę Wykonawcy: Add-Art Studio Joanna Smolińska, 26-600 Radom, ul. Giserka 13, jako najkorzystniejszą.
Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności.