Wyniki zapytania ofertowego nr 13/BZP/DWES/FFW/2022 na doradztwo specjalistyczne marketingowe

Ważne do: 2022-07-31
Dodano: 2022-07-15

Informujemy, że postępowanie ofertowe 13/BZP/DWES/FFW/2022  z dnia 31 maja 2022 r. na specjalistyczne doradztwo marketingowe w subregionach ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim zostało częściowo rozstrzygnięte. 

Wybrano ofertę: Anna Słopiecka Noble Brandt – subregion radomski. 

Postępowanie dla subregionów ostrołęckiego i ciechanowskiego nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert.