Wyniki zapytania ofertowego nr 17/BZP/DWES/FFW/2022 na usługi reintegracji w subregionie radomskim

Ważne do: 2022-07-31
Dodano: 2022-07-15

Informujemy, że postępowanie ofertowe 17/BZP/DWES/FFW/2022  z dnia 28 czerwca 2022 r. na usługi reintegracji w subregionie radomskim zostało rozstrzygnięte. 

Wybrano ofertę Pani Magdaleny Mroczek.