Zaproszenie do składania ofert - ekspert w projekcie Social(i)Makers

Ważne do: 2018-01-05
Dodano: 2017-12-21

Zaproszenie do składania ofert - ekspert wspierający prace koncepcyjno-opiniujące Fundacji Fundusz Współpracy w ramach międzynarodowego projektu “Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”, dalej: Social(i)Makers

Wprowadzenie: Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu Social(i)Makers poszukuje eksperta wspierającego prace koncepcyjno-opiniujące Fundacji Fundusz Współpracy w ramach ww. projektu

Przedmiot zamówienia: ekspert wspierający prace koncepcyjno-opiniujące Fundacji Fundusz Współpracy w ramach międzynarodowego projektu “Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”.

Źródło finansowania: Projekt „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Marta Jankowska, tel.: 22 450 97 10, adres e-mail: majankowska [at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 5 stycznia 2018 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy
3. Zakres tematyczny modułów szkoleniowych