Zaproszenie do składania ofert – przygotowanie i obsługa konferencji w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” (usługa eventowa)

Ważne do: 2022-06-02
Dodano: 2022-05-25

Przedmiot zamówienia:

Usługa obejmuje następujące części Zamówienia:

 1. Część 1: Recepcja i obsługa uczestników
 2. Część 2: Aranżacja  i prowadzenie konferencji
 3. Część 3: Materiały konferencyjne
 4. Część 4: Streaming online i oprawa akustyczno-wizualna
 5. Część 5: Studio konferencyjne
 6. Część 6: Materiał filmowy przedkonferencyjny
 7. Część 7: Relacja z wydarzenia (film pokonferencyjny)
 8. Część 8: Usługa fotograficzna
 9. Część 9: Event wieczorny

Miejsce: hotel na terenie Mrągowa albo w odległości 50 km od Mrągowa, ostateczne miejsce realizacji usługi będzie potwierdzone.

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele samorządu terytorialnego (każdego szczebla, uczestnicy projektu CWD Plus) oraz Zamawiający i partnerzy projektu – łącznie maksymalnie 220 osób z całej Polski.

Cel wydarzenia: Wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników projektu pilotażowego (CWD)
i startującego CWD Plus, integracja środowiska samorządowego oraz partnerów projektu

Termin konferencji: 14-15 czerwca 2022 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Źródło finansowania:

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Osoby uprawnione do kontaktu:

Ofertę należy przekazać w terminie do: 2 czerwca 2022 r. do godz. 09:00

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe _obsługa konferencji_CWD
 2. Załącznik1_Wzór oferty_obsługa konferencji_CWD
 3. Załącznik 2_OPZ_obsługa konferencji_CWD
 4. Załącznik 3_Agenda konferencji
 5. Załącznik nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy