Zaproszenie do składania ofert – rozwój i utrzymanie platformy internetowej www.skyrocketplatform.eu

Ważne do: 2020-08-26
Dodano: 2020-08-19

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

  1. Rozwój platformy www.skyrocketplatform.eu poprzez modyfikację istniejących oraz implementację nowych rozwiązań dotyczących w szczególności podstrony Academy: https://skyrocketplatform.eu/en/academy. Zakres prac został przedstawiony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do Zapytania);
  2. Wsparcie techniczne i SLA (Service Level Agreement). Warunki wsparcia technicznego i SLA zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do Zapytania).

Źródło finansowania: Projekt „Central European Rural Social Innovation-Implementing Central European Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social entrepreneurship and circular economy”, realizowany w ramach programu Interreg Central Europe, CE1683 CERUSI.

 

Osoby uprawnione do kontaktu:

Katarzyna Jagiełło, tel 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl

Kamila Łozińska, tel. 798 371 387, adres e-mail: klozinska[at]cofund.org.pl

 

Oferty należy przekazać w terminie do: 26 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.

 

Załączniki:

  1. CERUSI - Zapytanie ofertowe - Skyrocket
  2. CERUSI - Załącznik nr 1 - Wzór oferty - Skyrocket
  3. CERUSI - Załącznik nr 2 - SOPZ - Skyrocket