Zaproszenie do składania ofert na doradcę w zakresie organizacji procesu produkcji i usług nr 03/DPE/SWWF/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-26
Dodano: 2017-09-13

Zaproszenie do składania ofert na  doradcę w zakresie organizacji procesu produkcji i usług nr 03/DPE/SWWF/FFW/2017

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie doradztwa indywidualnego dla Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej firmie” w oparciu o diagnozę potrzeb w ramach obszaru organizacja procesu produkcji i usług.

Źródło finansowania: projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Izabela Kowalska tel. +48 885 243 187, adres e-mail: ikowalska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 26 września 2017 r. godzina: 23:59

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)