Zaproszenie do składania ofert na doradztwo marketingowe (mOWES)

Ważne do: 2022-07-11
Dodano: 2022-07-01

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii II” w zakresie marketingowym, tj. m. in.:

 • planowanie marketingowe,
 • planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 

 

Źródło finansowania: 

Projekt „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” Zadanie dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Osoba uprawniona do kontaktuPan/i Agata Cybulska, tel. 533 902 640 adres e-mail: acybulska[at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 11 lipca 2022 godz. 12.00

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe (PDF)
    2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
    3. Standardy OWES
    4. Istotne warunki umowy