Zaproszenie do składania ofert na kompleksową usługę składającą się z transkrypcji 140 wywiadów, redakcji i korekty tekstów oraz opracowania graficznego maksymalnie 4 publikacji

Ważne do: 2022-09-19
Dodano: 2022-09-09

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

  1. Część 1: transkrypcja wywiadów z nagrań audio
  2. Część 2: redakcja oraz korekta językowa i stylistyczna raportów
  3. Część 3: przygotowanie całościowego projektu graficznego wraz z okładką

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania.

Źródło finansowania: 

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Osoby uprawnione do kontaktu:

Pan Jacek Mikuszewski, tel. 698 378 606, e-mail: jmikuszewski@cofund.org.pl
Pani Kamila Łozińska, tel. 798 371 387, e-mail: klozinska@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 19 września 2022 r. do godz. 09:00.

Załączniki:

  1. CWD Plus_Zapytanie ofertowe_raporty tematyczne
  2. Załącznik 1_Wzór oferty_raporty tematyczne
  3. Załącznik 2_OPZ_raporty tematyczne
  4. Załącznik 3_Wzór umowy_część 1
  5. Załącznik 3_Wzór umowy_część 2
  6. Załącznik 3_Wzór umowy_część 3