Zaproszenie do składania ofert na kompleksową współpracę jako ekspert i trener (4)

Ważne do: 2019-02-21
Dodano: 2019-02-14

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową współpracę (w trakcie trwania całego projektu) jako ekspert i trener przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (4).

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa współpraca (w trakcie trwania całego projektu) przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca: (A.1) Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej tzn.: opracowanie dokumentacji programowej w ramach obszaru tematycznego określonego w zapytaniu, (A.2) Przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu oraz (B) Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach obszaru tematycznego określonego w zapytaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym formularzu Zapytania ofertowego Nr 4/FSC/FFW/2019.
Źródło finansowania: finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt Forest School Center.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Anna Szkiruć-Kostrzewa tel. 692 487 524, adres e-mail: aszkiruc(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 21 lutego 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – link:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166845