Zaproszenie do składania ofert na kompleksową współpracę (w trakcie trwania całego projektu) jako trener i coach przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej.

Ważne do: 2019-01-07
Dodano: 2018-12-29

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa współpraca (w trakcie trwania całego projektu) jako trener i coach przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca: 

(1) Przygotowanie programu szkoleniowego, dokumentacji programowej oraz rekomendacji i instrukcji do dalszego funkcjonowania programu,
(2) Prowadzenie warsztatów rekrutacyjnych,
(3) Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz
(4) Przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla każdego uczestnika projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z formularzu Zapytania ofertowego.

Źródło finansowania: finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt Forest School Center.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Anna Szkiruć-Kostrzewa tel. 692 487 524, adres e-mail: aszkiruc(at)cofund.org.pl
Pani Krystyna Tabor, tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 7 stycznia 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – link