Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie metodologii i realizację badań w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego”.

Ważne do: 2017-10-02
Dodano: 2017-09-27

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” poszukuje Wykonawcy, który opracuje metodologię i zrealizuje badania.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie metodologii i realizacja badań w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16.

Źródło finansowania: Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020.

Osoby uprawnione do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pani Dorota Nowicka, tel.: 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 2 października 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy
3. Ramowa koncepcja badania