Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie wykładu

Ważne do: 2018-11-07
Dodano: 2018-10-30

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Social(i)Makers”  poszukuje wykładowcy.

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładu z zakresu innowacji społecznych w ramach programu edukacyjnego „Social Innovation Academy: how to innovate together for a better tomorrow”.

Temat wykładu: „Aktywność obywatelska – jak wspierać pozytywne zmiany w swojej społeczności i/lub społeczeństwie”. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Źródło finansowania: Projekt „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”, realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe, nr CE1040 Social(i)Makers.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pani Dorota Nowicka, tel. 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 7 listopada 2018 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – wykładowca – innowacje społeczne
2. Wzór Oferty – wykładowca – innowacje społeczne