Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa biznesowego

Ważne do: 2017-05-22
Dodano: 2017-05-08

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie doradztwa biznesowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6857/16-00

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Malwina Śwircz, tel. 22 45 09 888, adres e-mail: mswircz(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 22 maja 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
3. Standardy OWES