Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego nr 3/DWES/RAD/FFW/2018

Ważne do: 2018-08-17
Dodano: 2018-08-02

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:Świadczenie specjalistycznego doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6857/16

Źródło finansowania:Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”,współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktuPani Paula Koziak, tel. 22 45 09 888, adres e-mail: pkoziak(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 17 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59

Załączniki:

1.    Zapytanie ofertowe (PDF)

2.    Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)

3.    Standardy OWES

4.    Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami