Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa ogólnego nr 1/DWES/RAD/FFW/2017

Ważne do: 2017-04-13
Dodano: 2017-03-30

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie ogólnego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6957/16-00

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Malwina Śwircz, tel. 22 45 09 888, adres e-mail: mswircz(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 13 kwietnia 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
3. Standardy OWES