Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego (księgowo-kadrowo-podatkowego)

Ważne do: 2017-05-15
Dodano: 2017-04-27

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego (księgowo-kadrowo-podatkowego) nr 7/DWES/RAD/FFW/2017

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Malwina Śwircz, tel. 22 45 09 888, adres e-mail: mswircz(at)cofund.org.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do: 15 maja 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
3. Standardy OWES