Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego nr 04/DWES/CIE/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-29
Dodano: 2017-09-21

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznego doradztwa finansowego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-5081/16-00

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Paula Koziak, tel. 22 45 09 888, adres e-mail: pkoziak(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 29 września 2017 r. do godz. 15:00

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
  3. Standardy OWES