Szukamy ekspertów metodyki service design, którzy zapewnią wsparcie dla beneficjentów projektu Śląska Przestrzeń innowacji

Ważne do: 2021-07-29
Dodano: 2021-07-21

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi wsparcia metodyka service design oraz usługi przeprowadzenia warsztatów service design dla uczestników projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem  poniższych wymagań: 

Przedmiot zamówienia:  

Zamówienie dotyczy dwóch elementów:

A. Usługa wsparcia metodyka service design

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia metodyka Service design w okresie od 1.08.2021 do 31.05.2023 w wymiarze przeciętnie 40 godzin/mies. 

W związku z tym, że wszystkie inkubowane rozwiązania (40) przechodzą przez proces service design, natomiast w ramach wsparcia innowatorzy będą współpracowali z osobami pełniącymi rolę opiekunów innowacji, kluczowe jest uspójnienie metod i narzędzi wykorzystywanych przez wszystkich opiekunów innowacji i innowatorów, jak również bieżąca ewaluacja i korygowanie pracy opiekunów innowacji. Metodyk Service Design będzie osobą ściśle współpracującą z opiekunami innowacji oraz zespołem merytorycznym projektu. 

Pełny zakres zadań metodyka opisany jest w Zapytaniu ofertowym.

B. Usługa przeprowadzenia warsztatów service design dla uczestników projektu.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie warsztatów Service design dla uczestników projektu. W ramach realizacji zamówienia wymagany jest udział minimum dwóch trenerów.

Zakres czynności objętych zamówieniem jest następujący: 

        1. Przygotowanie merytoryczne warsztatów w metodyce service design zgodnie z Ramowym Planem Inkubacji. Udział w warsztacie powinien umożliwić innowatorom społecznym przeprowadzenie procesu zaprojektowania autorskiej innowacji społecznej i przetestowanie jej prototypu zgodnie z metodyką Service design.
        2. Przeprowadzenie warsztatów projektowania innowacji społecznych metodą Service design dla uczestników projektu zgodnie z Ramowym Planem Inkubacji w formule stacjonarnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (województwo śląskie). Zamówienie obejmuje przeprowadzenie trzech cykli warsztatów, każdy cykl składający się z min. 5 warsztatów x 8 godzin z zakresu kolejnych faz projektowania innowacji społecznej (łącznie 3 cykle szkoleniowe * 40 godzin = 120 godzin lekcyjnych).Warsztaty powinny obejmować pracę nad konkretnymi pomysłami na innowacje społeczne, których autorami będą uczestnicy warsztatów. W przypadku warsztatów online – liczba warsztatów może zostać zmieniona (przy jednoczesnym zwiększeniu sumarycznej liczby warsztatów i zachowaniu wymiaru 40 godzin). 

Warsztaty w ramach zamówienia mogą być zrealizowane w formule stacjonarnej (za wyjątkiem sytuacji ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej).

Źródło finansowania: Projekt „Śląska Przestrzeń Innowacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Katarzyna Trzaska tel. 575 032 139, adres e-mail: ktrzaska@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do:  29 lipca 2021 r. do godz. 16:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60356

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe (PDF) 

2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC) 

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Założenia inkubacji (PDF)

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Harmonogram realizacji zamówienia część A i B (PDF)

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy dla części A zamówienia (PDF)

6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  – Istotne postanowienia umowy dla części B zamówienia (PDF)