Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch spotkań ekspertów

Ważne do: 2019-05-31
Dodano: 2019-05-24

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch spotkań ekspertów dla 8 osób każdorazowo przez 8 godzin danego dnia w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4a, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.

Organizacja dwóch spotkań ekspertów planowana jest w okresie od 4 czerwca do 31 lipca 2019 r. w dwóch różnych dniach, ostateczne terminy zostaną podane Wykonawcy najpóźniej 4 dni przed ich organizacją. Usługa cateringowa uwzględniała będzie:

1) serwis kawowy dla 8 osób podczas pierwszego spotkania ekspertów i 8 osób podczas drugiego spotkania ekspertów, w formie ciągłej w uzgodnionych godzinach, zgodnie z warunkami podanymi w Zapytaniu ofertowym,

2) obiad dwudaniowy wegetariański dla 8 osób podczas pierwszego spotkania ekspertów i 8 osób podczas drugiego spotkania ekspertów, zgodnie z warunkami podanymi w Zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się formularzu Zapytania ofertowego Nr 8/FSC/FFW/2019.Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Krystyna Tabor tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 31 maja 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – link