Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów rekrutacyjnych (kwiecień 2019 roku)

Ważne do: 2019-03-29
Dodano: 2019-03-22

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej dla łącznie 40 uczestników warsztatów rekrutacyjnych organizowanych w kwietniu 2019 roku (planowane dni 6 i 7 kwietnia 2019 roku, które mogą ulec zmianie; ostateczne terminy organizacji warsztatów rekrutacyjnych zostaną podane Wykonawcy najpóźniej 4 dni przed ich organizacją). Usługa cateringowa świadczona będzie dla 20 osób przez 8 godzin danego dnia w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym formularzu Zapytania ofertowego Nr 5/FSC/FFW/2019.

Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Krystyna Tabor tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 29 marca 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – LINK