Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej

Ważne do: 2017-09-12
Dodano: 2017-09-07

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” poszukuje dostawcy usługi cateringowej.
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników  „grup roboczych” oraz „Koalicji interesariuszy” organizowanych w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16.

Źródło finansowania: Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 12 września 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy