Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej (09/BZP/IZS/2019)

Ważne do: 2019-07-12
Dodano: 2019-07-05

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i sal szkoleniowych dla 30 osób  w podziale na 3 grupy.

Zapytanie ofertowe nr 09/BZP/IZS/2019 wraz z załącznikami zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194185#       

Źródło finansowania:
Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Osoba uprawniona do kontaktuPani Izabela Kowalska tel. 224509867, adres e-mail: ikowalska@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 12.07.2019 r.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Załącznik nr 1 - Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy (PDF)