Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 7-9 czerwca i 28-30 czerwca 2019 roku (woj. mazowieckie).

Ważne do: 2019-05-21
Dodano: 2019-05-13

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie Usługi noclegowo-gastronomicznej podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 7-9 czerwca i 28-30 czerwca 2019 roku (woj. mazowieckie).

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 36 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla: 18 uczestników warsztatów organizowanych w dniach 7-9 czerwca 2019 r. oraz 18 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 28-30 czerwca 2019 r., z poniższymi założeniami:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu ze śniadaniem dla: 18 uczestników warsztatów w terminie 7-9 czerwca 2019 r (dwa noclegi) oraz 18 uczestników warsztatów w terminie 28-30 czerwca 2019r. (dwa noclegi), tj. łącznie 36 uczestników warsztatów szkoleniowych, zgodnie z wymaganiami opisanymi szczegółowo w treści formularza Zapytania ofertowego;
  2. Wyżywienie: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla: 18 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 7-9 czerwca oraz 18 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 28-30 czerwca 2019 r., tj. łącznie 36 uczestników (dla każdego uczestnika: 2 obiady, 2 kolacje i serwisy kawowe przez 3 dni trwania warsztatów szkoleniowych), zgodnie z wymaganiami opisanymi szczegółowo w treści formularza Zapytania ofertowego;
  3. Wykonawca zapewni miejsca do spotkań wieczornych oraz w ciągu dnia dla 18 uczestników warsztatów szkoleniowych, w każdym z wymienionych powyżej terminów, na zewnętrz na terenie obiektu, a w razie złej pogody udostępni salę szkoleniową z dostępem do naturalnego światła na kondygnacji budynku równej parterowi lub piętrze (nie dopuszcza się do wykorzystania na salę szkoleniową: podpiwniczeń, piwnic, strychów, poddaszy bez okien, poddaszy i pomieszczenia w których umieszczenie okien nie spełnia standardu 90-110 cm od poziomu podłogi wysokość co najmniej 130 cm).
  4. Warsztaty szkoleniowe planowane są od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się formularzu Zapytania ofertowego.

Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Krystyna Tabor,  tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 21 maja 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności –
link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184522