Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 5-7 lipca i 26-28 lipca 2019 roku (woj. lubelskie).

Ważne do: 2019-07-01
Dodano: 2019-06-24

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nr ZO: 9/fsc/ffw/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 34 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 5-7 lipca 2019 r. oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 26-28 lipca 2019 r. zgodnie z poniższymi założeniami:

1) Zakwaterowanie: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu ze śniadaniem dla łącznie 34 uczestników warsztatów szkoleniowych, w tym: dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 5-7 lipca 2019 r. (dwa noclegi) oraz 17 uczestników warsztatów w terminie 26-28 lipca 2019 r. (dwa noclegi), zgodnie z wymaganiami opisanymi szczegółowo w treści formularza Zapytania ofertowego;

2) Wyżywienie: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla łącznie 34 uczestników, w tym: dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 5-7 lipca oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 26-28 lipca 2019 r., (dla każdego uczestnika: 2 obiady, 2 kolacje i serwisy kawowe przez 3 dni trwania warsztatów szkoleniowych) zgodnie wymaganiami opisanymi szczegółowo w treści formularza Zapytania ofertowego;

3) Wykonawca zapewni miejsca do spotkań wieczornych oraz w ciągu dnia dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych, w każdym z wymienionych powyżej terminów, na zewnątrz na terenie obiektu, a w razie złej pogody udostępni salę szkoleniową z dostępem do naturalnego światła na kondygnacji budynku równej parterowi lub piętrze (nie dopuszcza się do wykorzystania na salę szkoleniową: podpiwniczeń, piwnic, strychów, poddaszy bez okien, poddaszy i pomieszczenia w których naturalne oświetlenie nie spełnia standardu 90-110 cm od poziomu podłogi wysokość co najmniej 130 cm);

4) Warsztaty szkoleniowe planowane są od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 15.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu Zapytania ofertowego.

Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Krystyna Tabor, tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 1 lipca 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191992